FES Fit en Soepel, Alblasserdam

Hoe ziet een behandeling eruit?

 

Bij een sportmassagebehandeling kunnen naast de massage ook nog de volgende onderdelen aan bod komen:

- Anamnese

- Inspectie van lichaam / lichaamshouding

- Functieonderzoek gewrichten / spieren

- Beoordelen van blessures en evt. doorverwijzen naar arts / fysiotherapeut

- Opstellen van een behandelplan

 

Afhankelijk van de klachten van de sporter kan een behandeling ook bestaan uit:

- Tapen / bandageren van spieren / gewrichten

- Opsporen en behandelen van spierverhardingen

- Preventie van blessures

- EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen)

 

Het karakter van een massage kan ontspannend (sederend, herstelbevorderend) of stimulerend (preparatief) zijn, afhankelijk van het tijdstip van de massage.

 

                                      

 

 

 

 

FES Fit en Soepel
info@fesfitensoepel.nl