FES Fit en Soepel, Alblasserdam

1. Hygiëne en ethiek zijn in mijn praktijk heel belangrijk. Ik verwacht van

     mijn klanten dat ze daar eveneens zorg voor dragen.

 

2. Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

3. Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan 

     kan ik u vragen eerst te overleggen of een massage al toegepast mag

     worden.

 

4. Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal er geen

     behandeling gegeven worden of de behandeling worden gestaakt.

 

5. Voor aanvang van de eerste behandeling dient er een anamneseformulier

      ingevuld te worden met een aantal algemene en medische vragen.

 

6. Gebruik van medicijnen dient u altijd te melden.

 

7. Ik ben niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke

     bezittingen.

 

8. Annulering van een afspraak is kosteloos mogelijk tot 24 uur voor

     aanvang.

 

9. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van

     verzwijgen van medische informatie.

 

10. Ik behoud mij het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed

       zijn van alcohol en/of geestverruimende middelen.

 

11. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.

 

12. Roken is in de behandelruimte en daarbuiten niet toegestaan.

 

13. Betalingen geschieden gepast contant, of via mobiele overboeking

       waarbij betalingsbewijs direct getoond dient te worden.

 

 

 

 

 

FES Fit en Soepel
info@fesfitensoepel.nl